تبلیغات
وطنیم ایران.آنا یوردوم آذربایجـــــــان - مطالب تمامی مسائل ریاضی را حل کنید
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
تمامی مسائل ریاضی را حل کنید
تمامی مسائل ریاضی را حل کنید


شما با نرم افزاری روبه رو هستید که عنوان آن Maplesoft Maple 16.02 بوده و نتیجه ی ۳۰ سال توسعه و تحقیق است.این ابزار به شما کمک می کند تا آنلایز حرفه ای از داده های خود داشته باشید.تجزیه و تحلیل، کشف، تجسم، و حل مسائل ریاضی دیگر یک رویا نیست.با بیش از ۵۰۰۰ توابع رایج و غیر رایج ،عمق و کارایی که نتیجیه مسئولیت پذیری است به وضوح دیده می شود.رابط بصری خوب این نرم افزار سبب آن شده است تا بتوان سبک های مختلف تعامل، از ابزار های ریاضی را در کنار یکدیگر داشت.
دانلود در ادامه مطلب
ادامه مطلب

 
http://uupload.ir/files/vfql_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%853.jpg