تبلیغات
وطنیم ایران.آنا یوردوم آذربایجـــــــان - مطالب آبداران روستایی شهرستان گرمی
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
آب شرب روستای سلاله بخش موران

آب شرب روستای سلاله بخش موران


http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/2/23/20/1487870803817835.jpeg

آیا مسؤلین مایلند از این آب مصرف کنند!!!


مخازن آب روستاهای بخش موران یکسال است شستشو نشده است

ایثار آبداران شهرستان گرمی
 ایثار آبداران شهرستان گرمی

آبداران روستایی شهرستان گرمی 7 ماه است حقوق دریافت نکرده اند ؟؟؟؟

آبداران روستایی شهرستان گرمی 3 سال است درصدی که از حقوق خود کسر شده است .دریافت نکرده اند؟؟؟؟

آبداران روستایی شهرستان گرمی بابت پرداخت نشدن  آب بها توسط  مشترکین  ازحقوق آبداران کسر ,وبعداز پرداخت شدن توسط

مشترکین به هیچ وجه به آبداران برگشت داده نمیشود؟؟؟؟

تعاونی آبداران روستایی شهرستان گرمی15 سال بعداز تاسیس  ملغی شده وسرنوشت سود و  اموال تعاونی در هاله  ابهام است؟؟؟؟؟/

آبداریکه ماهیانه 30000 هزار تومان حقوقش میباشد 365000تومان جریمه شده باید 1/5 سال بدون حقوق کار کند تا جریمه اش را صاف کند؟؟؟؟

.....وغیره....

 
آیا شما فکر نمیکنید آبداران روستایی شهرستان گرمی  ایثار میکنندپتگی که کارمند اداره کار امور اجتماعی شهرستان گرمی بر سر آبداران زد
پتگی که کارمند اداره کار امور اجتماعی شهرستان گرمی بر سر آبداران زد

در پی اختلاف بین شرکت دنیز سو خزر و آبداران روستائی شهرستان گرمی که مسئولین اداره آب فاضلاب هم بر آن واقف هستند
در چند مورد با پرداختی شرکت به آبداران وسند ارائه شده به آب فاضلاب همخوانی ندارد چند نفر از آبداران به این نتیجه رسیدند برای
اثباط حق خود  از شرکت دنیز سو خزر به اداره کار امور اجتماعی شکایت کنند
بعد از ارئه مستندات که مبنی بر حق وحقوق غیر قانونی بودن قرارداد(1:پرداخت نکردن آب بها از طرف مشترکین و کسر ان از حقوق آبداران   2:بعد از پرداخت بدهی توسط مشترکین این مبلغ  به حساب آبدار بر نمی گردد  3:ابهام در  پرداخت حقوق آبداران که معلوم نیست حقوق کدام ماه واریز شده است  4:در قرار داد ساعت کاری آبداران  قید شده است «مثال»در ماه 72 ساعت ولی دربند دیگر  قرارد قید شده 24ساعته در اختیار شرکت تعطیلی تحت هیچ شرایطی»»5: عیدی بر آبداران تعلق نمیگیرد  وغیره...)بقیه در ادامه ی مطلب
ادامه مطلب

قراردادآبداران روستایی شهرستان گرمی
قراردادآبداران روستایی شهرستان گرمی

قوانین دنیز سو خزر(در قانون کار حتی یک بند از این قانون یافت نمیشود)
پرداخت نکردن آب بها توسط مشترکین و کسر شدن آب بها از حقوق آبدار 
.24 ساعته در اختیار شرکت و 2ساعت کاری روزانه .............وغیره
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
قابل توجه  اداره کارامور اجتماعی ومسئولین شهرستان گرمی


متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل اول و دوم
متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل اول - 
فصل اول - متن قانون کار

شماره:***-29/8/69 موضوع:قانون کار
 قانون کار مصوب 29 آبان 1369

ماده1- کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند د