تبلیغات
وطنیم ایران.آنا یوردوم آذربایجـــــــان - مطالب ابر آب فاضلاب استان اردبیل
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
آب شرب روستای سلاله بخش موران

آب شرب روستای سلاله بخش موران


http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/2/23/20/1487870803817835.jpeg

آیا مسؤلین مایلند از این آب مصرف کنند!!!


مخازن آب روستاهای بخش موران یکسال است شستشو نشده است

پتگی که کارمند اداره کار امور اجتماعی شهرستان گرمی بر سر آبداران زد
پتگی که کارمند اداره کار امور اجتماعی شهرستان گرمی بر سر آبداران زد

در پی اختلاف بین شرکت دنیز سو خزر و آبداران روستائی شهرستان گرمی که مسئولین اداره آب فاضلاب هم بر آن واقف هستند
در چند مورد با پرداختی شرکت به آبداران وسند ارائه شده به آب فاضلاب همخوانی ندارد چند نفر از آبداران به این نتیجه رسیدند برای
اثباط حق خود  از شرکت دنیز سو خزر به اداره کار امور اجتماعی شکایت کنند
بعد از ارئه مستندات که مبنی بر حق وحقوق غیر قانونی بودن قرارداد(1:پرداخت نکردن آب بها از طرف مشترکین و کسر ان از حقوق آبداران   2:بعد از پرداخت بدهی توسط مشترکین این مبلغ  به حساب آبدار بر نمی گردد  3:ابهام در  پرداخت حقوق آبداران که معلوم نیست حقوق کدام ماه واریز شده است  4:در قرار داد ساعت کاری آبداران  قید شده است «مثال»در ماه 72 ساعت ولی دربند دیگر  قرارد قید شده 24ساعته در اختیار شرکت تعطیلی تحت هیچ شرایطی»»5: عیدی بر آبداران تعلق نمیگیرد  وغیره...)بقیه در ادامه ی مطلب
ادامه مطلب

 
http://uupload.ir/files/vfql_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%853.jpg