تبلیغات
وطنیم ایران.آنا یوردوم آذربایجـــــــان - مطالب ابر آب فاضلاب روستایی
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
مصاحبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 بزودی مصاحبه آبداران بصورت صوتی و تصویزی ازوطنیم ایران.آنا یوردوم آذربایجان پخش خواهد شد


پرینت بانگی حقوق یکی از آبداران زوستایی شهرستان گرمی
ارسالی توسط یکی از آبداران شهرستان گرمی
پرینت بانگی حقوق یکی از آبداران زوستایی شهرستان گرمی
کل واریزی حقوق سال 91(5ماه)
2/415/753 ریال معادل دویست وچهل ویکهزاروپانصدوهفتادوپنج تومان و سه زیال

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
آبدار:آقا چرا حقوق من را 118 ریال واریز کردید؟؟؟؟؟
مسئول مربوطه:آقای آبدار    مردم را تشویق ( اصراف) کن .تا آب بیشتری  مصرف کنند تا پول بیشتری برات واریز کنیم
البته اگر آبی باشد.که نیست


 
http://uupload.ir/files/vfql_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%853.jpg