تبلیغات
وطنیم ایران.آنا یوردوم آذربایجـــــــان - مطالب ابر ارچه ی دوره ی اشكانی
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
پارچه ی دوره ی اشكانی، یافت شده در گرمی

هنر بافندگی در میان زنان اشكانی رواج داشت و چون اشكانی ها از طریق جاده ی ابریشم با چین و شرق دور ارتباط داشتند از پارچه‌ های ابریشمی نیز در تهیه ی‌ جامه‌های خود سود می ‌جستند.

كشف یک تكه پارچه ی بی نظیر از گورهای عهد اشكانی درروستای سلاله  بخش موران از توابع شهرستان گِرمی

تنها پارچه ی ‌مكشوف از دوران اشكانی است. این پارچه تكه ای از لباس درگذشته ای است كه حدود بیست سانتی ‌متر است و در موزه ی تهران بین دو شیشه نگهداری می ‌شود . این تكه پارچه و فرش پازیریک هخامنشی كهن ‌ترین و تنها یادگار منقوش و رنگین جهان است.

Image
 
http://uupload.ir/files/vfql_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%853.jpg