تبلیغات
وطنیم ایران.آنا یوردوم آذربایجـــــــان - مطالب ابر تعاونی آبداران
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
ایثار آبداران شهرستان گرمی
 ایثار آبداران شهرستان گرمی

آبداران روستایی شهرستان گرمی 7 ماه است حقوق دریافت نکرده اند ؟؟؟؟

آبداران روستایی شهرستان گرمی 3 سال است درصدی که از حقوق خود کسر شده است .دریافت نکرده اند؟؟؟؟

آبداران روستایی شهرستان گرمی بابت پرداخت نشدن  آب بها توسط  مشترکین  ازحقوق آبداران کسر ,وبعداز پرداخت شدن توسط

مشترکین به هیچ وجه به آبداران برگشت داده نمیشود؟؟؟؟

تعاونی آبداران روستایی شهرستان گرمی15 سال بعداز تاسیس  ملغی شده وسرنوشت سود و  اموال تعاونی در هاله  ابهام است؟؟؟؟؟/

آبداریکه ماهیانه 30000 هزار تومان حقوقش میباشد 365000تومان جریمه شده باید 1/5 سال بدون حقوق کار کند تا جریمه اش را صاف کند؟؟؟؟

.....وغیره....

 
آیا شما فکر نمیکنید آبداران روستایی شهرستان گرمی  ایثار میکنند41 درصد روستاهای گرمی تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب روستایی این شهرستان است
                                                         مطلب ارسالی                                                
آقای محمدی رئیس آب فاضلاب شهرستان گرمی    آیا از وضعیت کاری. حقوق . قرارداد وحق پایمال شده ی آبداران توسط شرکت دنیز سو خزر که از سال پیش 75/.کمتر حقوق به آبداران پرداخت میکنند و بعد از عیدهم حقوق آبداران پرداخت نشده است.خبر دارید؟؟ لطفا" به آبداران هم نیم نگاهی بکنیدمدیر شرکت آب وفاضلاب روستایی گرمی گفت:درحال حاضر 41 درصد روستاهای این شهرستان تحت پوشش این شرکت می باشدوبا اتمام پروژه های درحال اجرا این میزان به 70 درصد ارتقا خواهد یافت.
                                                بقیه در ادامه ی مطلب
ادامه مطلب

مرتبط با: گرمی ,
 
http://uupload.ir/files/vfql_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%853.jpg